„ДУМИ ПО ВЕНИТЕ” – поезия, рисунка и инсталация в галерия „Артур“

От 12.ІI. до 20.II. галерия „Артур” представя съвместна изложба на Станислава Пирчева – Ава и Деница Петрова. „Във всичко, което ти се случва се отразяваш като Светлина” Ава „Думи по вените” е названието на една изложба-експеримент за съчетаване на вербална и визуална изразност. Стиховете на Станислава Пирчева – Ава намират своето продължение и път към […]

Прочетете още