Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title Стефан Чурчулиев „Пророци“ – живопис в галерия Нюанс

Стефан Чурчулиев „Пророци“ – живопис в галерия Нюанс

Стефан Чурчулиев „Пророци“ – живопис в галерия Нюанс

Стефан Чурчулиев „Пророци“ – живопис в галерия Нюанс

Стефан Чурчулиев „Пророци“ – живопис

4 март – 17 март 2015

Галерия „Нюанс“

С настъпването на месец март галерия Нюанс отново ни изненадва с поредната си изложба. Експозицията, озаглавена „Пророци“ представя идейните и естетически търсения на художника Стефан Чурчулиев през последната една година.

Темата, материала, както и пластическата форма на работите придават концептуален вид на изложбата. Според художника концепцията е в общата идеята, а не в конкретната форма. Представени са около четиринадесет живописни платна, изпълнени с характерната за Чурчулиев интересна техника. Освен масло и пастел тойнаслагва и различни по вид и цвят пясъци, които събира по време на пътуванията си до различни точки на света. Присъствието на пясъка като изграждащ картината елемент, т.е като елемент, с който автора създава света наново,  напомня на създаването на стария свят, в който са живеели населяващите изложбата образи. Сред  натюрморти и интериори се открояват пет големи платна с изображения на пророци и библейски персонажи, които са акцент в експозицията , което се подсказва и от самия авторски текст:

„Идеята за тази изложба дойде след като прочетох книгата на  пророк Йона, разказваща историята на един старозаветен избраник. Бог иска от Йона да предупреди жителите на Ниневия, че живеят в грях, но пророкът чисто по човешки се изплашва от мисията си и вместо да изпълни Божия  промисъл се опитва да избяга от Бога и от волята Му.
Мисля си, че Йона е обобщен образ на отдалечаващия се, бягащ от Бога човек. Всеки от нас има дадена му от Бога  мисия, която трябва да изпълни тук на този свят и сега, в това време. Осъзнавайки отговорността си се опитваме да избягаме. Това бягство, опитът да се скрием  от предопределената ни задача водят до безброй проблеми и страдания, нарушават хармонията в живота ни. Когато в крайна сметка проумеем мисията си и изпълним Божията воля животът ни се подрежда и това ни носи спасение и хармония.., а понякога и нови въпроси и съмнения…“

Какви въпроси и съмнения изпитва Стефан Чурчулиев, изпълнявайки своята мисия на творец, както и това дали ние сме разпознали нашата мисия в живота и дали бягаме от нея можете да си отговорите като посетите настоящата изложба в галерия Нюанс. Освен друго ще изпитате истинско естетическо удоволствие. Не случайно Академик Светлин Русев пише за живописта на Стефан Чурчулиев:

„Стилно определена и пластически изискана, живопис­та на Стефан Чурчулиев като че ли идва от света на сънищата и мечтите като някакъв безмълвен вик срещу шума и суетата на едно болно време…“

 

 

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година. Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на едно добро сътрудничество между художествените галериите в град София.