ACADEMIA Gallery

presents

COLECTIVE EXHIBITION

17 December 2019 – 10 January 2020

Opening – 17.12.2019, 18:00 – 1, Shipka Street, Sofia 

Participants: Bozhidar Boyadzhiev, Vasil Abadzhiev, Violeta Tanova, Gabriela Petrova, Gergana Nikolova, Georgi Pasev, Eleonora Terzieva, Elza Tomov, Emil Zhelyazkov, Ivan Abadzhiev, Ivan Kostolov, Iva Koseva, Lazar Lyutakov, Monica Tosheva, Petya Sotelova, Petya , Julian Stankulov, Kassandra Yoneva, and Jaamur Tezdzhan

 

Location: ACADEMIA Gallery - 1, Shipka Street, Sofia