AROSITA Gallery

presents

Stoyan Ilev

Flakes

solo exhibition

03 – 17 February 2020

Opening: 03 Feb 2020, 18.30h – 12B , Vrabtcha street, Sofia

 

Lyuspi- izlozhba na Stoyan Ilev v galeria AROSITA

Location: AROSITA Gallery - 12B , Vrabtcha street, Sofia