SYNTHESIS Gallery

presents

HABITAT -photographic exhibition

14 January – 10 February 2016

Curatot: Nadezhda Pavlova

Organized by: Sasho Stoitsov

Opening: 14 January 2016, 19h,  SYNTESIS Gallery – 55 Vassil Levski Blvd, Sofia

Works by: Galya Yotova, Evgenia Maximova, Krassimira Serafimova, Michiko Makino (Japan), Nadezhda Pavlova, Negar Yagmayan (Iran), Ventsi Zankov, Santiago Serano (Ecuador)

Location: SYNTESIS Gallery - 55 Vassil Levski Blvd, Sofia