AROSITA Gallery

presents

VASKO SLAVKOV

I LOVE ART. Rituals of Identity.

(Paintings, Drawings, Video and Objects)

18 February – 02 March 2019

Opening: 18 February, Monday, 18-20 hours – 12B Vrabcha Str., Sofia

 

Vasko Slavkov- risunka

Location: AROSITA Gallery - 12B Vrabcha Str., Sofia