GESHOV Gallery

presents

Janet Levordashka

solo exhibition

24 January – 15 February 2020

Opening: 24/01/2020, 6:30 pm – 4, Serdika Street, Sofia

 

Janet Levordashka - izlozhba

Location: GESHOV Gallery - 4, Serdika Street, Sofia