STUBEL Gallery

presents

LYUBEN GENOV

“Polyphonies”

exhibition, painting

13- 30 November 2017

Opening: 13 November 2017, 6.30 pm – 2B “Kosta Lulchev”Str., Sofia

 

 

 

Location: STUBEL GALLERY - 2B "Kosta Lulchev"Str., Sofia