DEPOO Gallery

presents

Master Spirit

photography exhibition

(master class of Ivaylo Stoyanov)

July 21 – 31, 2020

12B, Vraba Str., Sofia

Participants: Vesko Nikolov, Viktor Velchev, Vladimir Spasov, Gergana Toteva, Daniela Boyadzhieva, Emilia Krastanova, Irena Cheskmedjieva, Kevor , Christian Kanchev, Svilen Mihailov, Tsvetan Krastanov.

 

Master Spirit- fortografska izlozhba v Depoo-2020

Location: DEPOO Gallery - 12B, Vraba Str., Sofia