STUBEL Gallery

presents

Mimi DOBREVA

“Reflections”

exhibition, painting

26 November – 15 December 2018

Opening: 26 November 2018, 18:30 – 2V, Kosta Lulchev Str., Sofia

 

Location: STUBEL Gallery - 2V, Kosta Lulchev Str., Sofia