SYNTHESIS Gallery

presents

Sergey Paradzhanov: Homo Liber

exhibition of photographs by

Yuri Mechitov (Georgia)

08 – 29 March 2018

Opening: 08.03.2018 (Thursday), 8:00 pm, 55 Vasil Levski Blvd., Sofia

Curator: Nadezhda Pavlova

Location: SYNTHESIS Gallery - 55 Vasil Levski Blvd., Sofia