ARTE Gallery

presents

THE NIGHT OF MY BIRTH

An exhibition of painting and sculpture in honor of Stoyan Tsanev

04 – 29 February 2020

Angel Stanev, Georgi Chapkanov, Emil Popov, Zahari Kamenov, Ziatin Nuriyev, Ivan Rusev, Milko Bozhkov, Svilen Blazhev, Stanislav Tzevan

Opening on February 4 from 6 pm – 31, Buzludzha Str., Sofia

 

Location: ARTE Gallery - 31, Buzludzha Str., Sofia