Goethe-Institut Bulgaria

presents

“The world has not stopped spinning”

collective exhibition

Iskra Blagoeva & Stella Vasileva, Milena Georgieva, Keti Marinova & Stefan Prokhorov, Otorg AK, Krassimir Terziev, Pravdolyub Ivanov

Curator: Stefka Tsaneva

June 18 – July 31, 2020

 

Location: Goethe-Institut Bulgaria - 1, Budapest street, Sofia