ETUD Gallery

presents

Yanko Velkov-Yanetza

“The Sleep of the doll Clown”

exhibition, painting

28 May – 8 June 2019

Opening: 28 May, Tuesday, 19:00 – 34, Tsanko Tserkovski Str. / Journalist Square /, Sofia

 

Yanko Velkov-Yaneca-kartina

Location: ETUD Gallery - 34, Tsanko Tserkovski Str. / Journalist Square /, Sofia