EVDOKIA ART GLASS

presents

Zheni Guneva – glass oand Nikolay Staykovski – painting

joint exhibition

25 September – 20 October 2018

Opening: 25.09.2018, 18:30 – 120, Georgi S. Rakovski Str., Sofia

 

Nikolay Staikovski i Zheni Guneva-Evdokia Art Glass

Location: EVDOKIA ART GLASS - 120 Georgi S. Rakovski Str., Sofia