post-title event-title Бора Петкова – Metamorphosisno noПродължителност: 2015-03-07 - 2015-04-05

Бора Петкова – Metamorphosis

Продължителност: -

БОРА ПЕТКОВА – METAMORPHOSIS

НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

От 7 март – до 5 април 2015

София 1000, бул. „Цар Освободител“ 1

www.nmnhs.com

В новия си проект Бора Петкова събира на пръв поглед несвързани елементи от творчеството си и ги разполага сред ентомологичната сбирка на музея и във витрините за временни експозиции. Метамофозата е ключът, който свърза тези елементи в един цялостен процес на развитие и трансформации, който се отнася с еднаква сила и за художничката, и за изкуството й. Боравейки най-вече с намеси и смяна на контекста, тя създава сложни връзки между предметите, тяхната история и собствената си биография.

Прочетете пълния текст, от Светлана Куюмджиева, изкуствовед

Местоположение: Националният природонаучен музей - София, бул. "Цар Освободител" 1

Още актуални изложби

Зареждане на …