post-title event-title „Dada is not dead“ – изложба на студенти от НБУ в Dada Cultural Barno noПродължителност: 2017-03-27 - 2017-04-06

„Dada is not dead“ – изложба на студенти от НБУ в Dada Cultural Bar

Продължителност: -

Нов Български Университет департамент „Дизайн“

и

Dada Cultural Bar

представят

 Dada is not dead

DADA предметност в дизайна 2017

27.март – 06. април 2017

Откриване: 27.03. понеделник / 19:30 ч.

Dada Cultural Bar/Gallery, на ул. „Г. Бенковски“ 10

За поредна година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното, креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.

МОТО НА ИЗЛОЖБАТА:

Толкова искам да дам всичко от себе си, да направя зрелище, да се докажа, да работя много по проекти, както и върху себе си, за да е ясно, че съм казала нещо ,че не съм живяла напразно“.

Kiera Motorin – посвещава се на синдрома на Аспергер

 

Модератори:
Доц. Пламен Дойнов д.н.
Доц. д-р Морис Фадел
Доц. д-р Йордан Ефтимов
Проф. д-р Емилия Панайотова
Гл.ас д-р Биляна Калоянова
Проф. д-р Борис Сергинов
Руслан Лозев

 

 

 

Местоположение: Dada Cultural Bar/Gallery, на ул.Г. Бенковски 10

Още актуални изложби

Зареждане на …