post-title event-title „Dada is not dead“ – предметност в дизайна 2018no noПродължителност: 2018-05-02 - 2018-05-20

„Dada is not dead“ – предметност в дизайна 2018

Продължителност: -

Dada Cultural Gallery/Bar

представя

„Dada is not dead“

(предметност в дизайна 2018)

02 – 20 май 2018

изложба и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели от НБУ

Откриване: 02 май, 19 часа – ул. „Георги Бенковски“ 10, София

дискутанти: проф.д-р Борис Сергинов, гл. д-р Б.Калоянова,
доц.Пламен Дойнов, доц.Йордан Ефтимов, гл.ас. д-р Иво Попов,
Руслан Лозев и студенти от НБУ

За поредна година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното, креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.

 

 

 

 

 

Местоположение: Dada Cultural Gallery/Bar - ул. "Георги Бенковски" 10, София

Още актуални изложби

Зареждане на …