post-title event-title „ДАРЕНИЯ 2015 – 2018“ – изложба в Националната галерияno noПродължителност: 2019-01-30 - 2019-02-21

„ДАРЕНИЯ 2015 – 2018“ – изложба в Националната галерия

Продължителност: -

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ

представя

ДАРЕНИЯ 2015 – 2018

30 януари – 21 февруари 2019

Откриване на 30 януари, сряда, 18.00 часа – Двореца, І етаж – Пл. „Княз Александър І“

При откриването на изложбата „Дарения 2015 – 2018“  ще бъде представено първото дарение от колекция „Светлин Русев“, направено от неговите наследници – дъщерите му Ралица и Милкана Русеви в присъствието на Анна и Ирина Лазарови.

 

Изложбата включва видово и стилово разнообразни творби. Тя е възможност, публично да се обявят имената на дарителите през посочения период и да се изрази благодарност за проявената от тях щедрост към Националната галерия.

Дарителството в България има дълголетни традиции. Това благородно и родолюбиво дело е свързано и с формирането на националната художествена колекция още преди официалното създаване на Националната галерия като самостоятелна институция. Днес най-големият художествен музей в България притежава над 42 000 творби на християнското изкуство, живописта, скулптурата, графиката, декоративното и съвременното изкуство от страната, Европа, Азия, Африка и Америка. Значителна част от тях са дарения от български и чуждестранни институции и частни колекционери, от художници и техните наследници, от ценители.

През последните години музейният фонд се попълва епизодично със сравнително малко на брой откупки, но само за периода от 2015 до 2018 се обогатява с дарени от 44 българи и чужденци над 360 произведения, приети след тяхната идентификация и оценени от експертите в галерията като притежаващи високи художествени качества. През 2018 бе получена по завещание голяма парична сума от живялата в Австралия българка Маргарита Занеф. Предстои да бъдат закупени произведения, с които да се попълни колекцията според професионалните критерии на музейните специалисти.

 

Местоположение: НХГ Двореца, І етаж - Пл. „Княз Александър І“

Още актуални изложби

Зареждане на …