post-title event-title Деси Денева – изложба в галерия [a] cube contemporaryno noПродължителност: 2019-03-13 - 2019-04-13

Деси Денева – изложба в галерия [a] cube contemporary

Продължителност: -

Галерия [a] cube contemporary

представя

Деси ДЕНЕВА

„Различна“  живопис

самостоятелна изложба

13 март – 13 април 2019

Откриване: 13 март от 18:00 до 20:00 часа – ул. Любен Каравелов 9, София

 

  Бих започнала с думите на Алвин Тофлър: „Неграмотният човек на XXI век няма да бъде този, който не може да чете и пише, а този, който не се обучава непрестанно.“ Ще перифразирам – рисувайки художникът непрекъснато се учи. Тази цел облагородява неговите усилия, но само пътят ги изпълва със смисъл, който неизбежно минава през желанието да разбере по-добре себе си. От тази гледна точка, изкуството е начин да опознаеш себе си. Усилията ми са насочени към ясен художнически отговор и той е – истинност. Тя улавя вибрациите на духа отвъд материалната определеност. Къде би могла да е тънката граница между природонаподобяването, което радва хората или напротив артистичните намерения, натоварващи образите със символизъм. Разпознаваеми образи като лица, животински тела, исторически символи, геометрични форми и други, разказват едно лично повествование. Цветовете, плоскостите, линиите или ритъмът на формите изграждат смисловите връзки в картините, но с абстрактна окраска. Желая да предам на работата си модерната пластична чувствителност в нов продуктивен смисъл. Разпознаваемостта хвърля мост през пропастта – първообраз и художнически образ. Така намеренията ми са по-ясни и близки до хората.

            Мисля, че тук би трябвало да се избавя от полемичната ситуация относно непоколебимостта на личния вкус и непоколебимостта на принудата отвън. Изградените връзки, в различни контексти, взаимно се оплитат в ситуационни ребуси. Пластичната канава на картините е населена с алюзии на реални обекти, но интегрирани по личен начин. Любопитна съм по природа и съм „изкушена“ от различни материали, такива като: пигменти, маслени и акрилни бои, цветни литографии, акварели и плексигласи и др. Тяхната специфика ми помага да изразявам по-четливо идеите си върху платно, хартия и транспаранти плоскости. Различните концепции ме провокират за нови работни реализации.

            Задавам си въпроса за автономията на изкуството днес…. Всъщност образите присъстват агресивно навсякъде,  пресищат естетическата сфера на човешкото възприятие и негласният сговор между човека и природата, като че ли загуби силата си. Хармонията отстъпи място на хаоса. Артистът е потопен в – множественост на лични позиции, на социокултурни традиции, на философски парадигми, на утопични перспективи, но той се чувства все по-дисоцииран психически. И така, електронно генерираната реалност не само допълва, но и замества традиционната вещно материална среда като повлича индивида в подмолния поток на виртуално осъществени желания. Модерното мислене окончателно де-сакрализира образа. В този смисъл единените човешки и животински фигури, населяващи картинните пространства, изразяват изначалната идея за самотата днес.

            Ако от днешна гледна точка би трябвало да обясня позициите си в това отношение, то би трябвало да замълча. Мое право е единствено в това да се смиря пред величието на Природата, а моите усилия да са в нейна дан, в дан на ,,одухотворената“ природа – с нейното изобилие на форми. Тя е неизменният учител за художника.

            Разбира се всеки от нас, дръзнал да анализира собствените си мисли и чувства, и влиянието им върху самия него, се оказва в двояка ситуация. От една страна, се вглеждам в себе си с желанието да надградя собствения си духовен свят, а от друга, в мен се поражда въпросът – изкуство за публиката или изкуство за автора. Все още са актуални и думите на Василий Кандински: „Какви могат да бъдат новите представяния на душата в изкуството на модерната епоха?“, и бих добавила – къде са границите на творческата идентичност, или тя е потопена в нови психологизирани авторови „реалности“. Мисля, че е естествена критичната рефлексия в автора, а именно, той да търси опора в психологизирането на феномените изкуството. Така остава безграничността на трансцендираната индивидуална идея в света на ограничената видима действителност и все пак като свидетелство на времето, в което се случва, но с поглед напред/отвъд.“

Деси Денева

 

 

Местоположение: Галерия [a] cube contemporary - ул. Любен Каравелов 9, София

Още актуални изложби

Зареждане на …