post-title event-title Форми на съвместно съществуване – изложба в галерия СТРУКТУРАno noПродължителност: 2017-12-19 - 2018-01-20

Форми на съвместно съществуване – изложба в галерия СТРУКТУРА

Продължителност: -

Галерия СТРУКТУРА

представя

ФОРМИ НА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ

Бистра Льошевалие, Бора Петкова, Борис Делчев, Валентин Стефанов, Викенти Комитски, Гайни Нурсапина, Игор Ешкиня, Калин Серапионов, Красимир Терзиев, Марияна Василева, Марсел Оденбах, Михаил Новаков, Надежда Олег Ляхова, Нина Ковачева, Оливия Михалтяну, Светлана Мирчева, Севда Шкутова, Станимир Генов, Стефка Георгиева, HR-Stamenov, Боряна Росса

куратор Мария Василева

19.12.2017 – 20.01.2018

 

Изложбата се занимава с радостите и тревогите на съвременния човек: от скритите аспекти на майчинството в рисунките на Севда Шкутова и Боряна Росса до мрачната космическа утопия в живописта на Красимир Терзиев. Изследването преминава през изхвърлените на боклука персоналии в асамблажа на Светлана Мирчева, “портретите” на взаимно отблъскващи се обекти в снимките на Гаини Нурсапина, опита за опознаване на себе си или идентифициране с другия в работите на Викенти Комитски, Оливия Михалтиану, Михаил Новаков и Стефка Георгиева. Оръжията като съвършен господар в естетизираните фотоси на Валентин Стефанов или като “невинна” детска играчка в рисунките на Нина Ковачева преливат в активна форма на насилие във видео пърформанса на Марияна Василева. Макар и без звук, крясък се чува от рисунката на Надежда Олег Ляхова, триптиха на HR-Stamenov и розовото неоново послание “I Am Safe” на Калин Серапионов, станало популярно през последните години на тероризъм и интернет доминанта. Конкретна историческа съпоставка служи за изходна точка в произведението на Марсел Оденбах – днешни мигранти наблюдават крушението на европейските колонизатори, пресъздадено в картината на Жерико “Салът на Медуза”. Борис Делчев работи директно с историята и нейните артефакти. Бора Петкова търси себе си в анонимността на големия град, а Игор Ешкиня дава лице на анонимния обект. Това, което не можем да видим, трябва да прозрем – в черните скулптури на Бистра Льошевалие или през плътно спуснатия бретон в живописта на Станимир Генов.

 

Местоположение: Галерия СТРУКТУРА - ул. Кузман Шапкарев 9, София

Още актуални изложби

Зареждане на …