post-title event-title „HOMO SIMULACRUM+“ – изложба на Анна Цоловска в галерия АЛМА МАТЕРno noПродължителност: 2018-06-04 - 2018-06-15

„HOMO SIMULACRUM+“ – изложба на Анна Цоловска в галерия АЛМА МАТЕР

Продължителност: -

Галерия АЛМА МАТЕР

представя

Анна Цоловска

HOMO SIMULACRUM+

CEREBRUM SIMULATION – AI – импровизации

04 – 15 юни 2018

Галерия „Алма Матер“ – Културен център на Софийски Университет, бул. „Цар Освободител“ 15

 

Съвременният свят в опита си да създаде дигитални машини наподобяващи човешки ум, инвестира много средства в проекти изследващи човешкия мозък. Независимо, че ние ежедневно ползваме техниката, която е резултат на такива изследвания, този интерес не е само материален. Той, по-скоро, е стремеж към себе познаване и автоанализ. Човешкото същество изпитва необходимост да се саморазбере и разшири своите граници като резултатите от своите открития прилага концентрирано в полза на въобразена реалност, което е част от човешката природа и нейната уникална характеристика да използва неорганични екстеншъни наречени „оръдия на труда“. С развитието на науките за изкуствения интелект, тези форми без естествен енергиен поток се развиват в симулирани реалности до степен, в която първоначалните копия на реалността репродуцирайки се изгубват своя оригинал и накрая се превръщат в хиперреални светове напълно естествено свързани с човешките съзнания, които ги отчитат. Така хиперреалностите започват да работят като бионични „протези“ – продължения на съзнанието. Съзнанието добива нови измерения, в които може да съзнава.

В своите графични творби се опитвам да визуализирам многомерните пространства, в които човешкия ум се разполага. Представям вдъхновението като енергия, която струи или се влива и озарява безкрайните му възможности, като емоция осмисляща фигурите, които той ражда, и която създава порядък, за да може един потенциален свят да стане реален.

Изображенията ми не представляват интерфейс на реални мозъчни процеси. Те са интуитивни алегории на ментални движения и активности.

За пластиките си използвам, като материал, горещото стъкло с неговата естествена пластичност, прозрачност и възможност да отразява. Всяка една от работите ми препраща към своеобразна „бутилка на Клайн“ и съответната асоциация, отнасяща се до новите измерения, които човешкият ум ще трябва да усвои.

 

 

Местоположение: Галерия "Алма Матер" - Културен център на Софийски Университет, бул. "Цар Освободител" 15

Още актуални изложби

Зареждане на …