post-title event-title Павлина Чакърова и Георги Георгиев в галерия „Алгара“no noПродължителност: 2015-03-26 - 2015-04-13

Павлина Чакърова и Георги Георгиев в галерия „Алгара“

Продължителност: -

Галерия „АЛГАРА“ – ул.“Цар Самуил“ 47-49

Павлина Чакърова и Георги Георгиев

„Между физиката и метафизиката на цвета“

26.март.2015 – 13.април.2015

Откриване: 26 март 2015, 18:30 ч.

 

 

„Между физиката и метафизиката на цвета“ е проект, който обединява различни творчески виждания. Той е опит за конфронтация и същевременно уравновесяване на теориите за светлината като метафизическо присъствие и физическа субстанция. Един различен поглед в търсене на истината, изхождайки от теорията, че, противопоставяйки се, противоположните нагласи неизменно се взаимодопълват.

4 840 ЦВЕТНИ СЪСТОЯНИЯ
(4 840 подредени цветни състояния, 4 840 разбъркани цветни състояния)

4 840 цветни състояния е проект за ежедневието. Моето ежедневие.
Така се случи, че последните 30 години се занимавам с цвета. В началото се опитвах да го опитомя, живописвайки го, след това се опитвах да го подчиня, печатайки го. Каквото и да правя, цветът е навсякъде и постоянно с мен. Сравнявам го, анализирам го, създавам го, дигитализирам го. Вдишвам го и го издишвам. Изговарям го и го премълчавам. И през цялото време се опитам да го подредя, осмисля и обясня – на себе си и на хората. Обяснявам си/им как му влияе атмосферата, влажността на въздуха и леката, често незабележима нюансност на хартията. Как му влияе натискът на валяка, количеството на водата или пък няколкото %-та или bit-а в повече или по-малко. Обяснявам как цветът е един сутрин, пък е друг вечер, един е през лятото и друг през пролетта. Все го подреждам и обяснявам, обяснявам и подреждам…
Така създадох серията 4 840 подредени цветни състояния.

Но как да обясня на хората това, че цветът се влияе, освен от всичко друго, и от настроението ми!?… Открих това много късно – как някой фриволен жест на ежедневието или каприз на настроението може да направи така, че цветовете да се объркат и да не могат да си намерят мястото, или пък по-лошото – да отидат там, където не им е мястото…
Също така открих, че в такива моменти цветовете трудно се поддават на подреждане, полудяват. И е по-добре човек да ги остави да правят каквото си поискат.
Така създадох серията 4 840 разбъркани цветни състояния.

4 840 цветни състояния е директна препратка към Рихтеровите 4 096 цвята. И докато Герхард Рихтер през 70-те години на 20-ти век ползва за своите платна образци на промишлени цветни диаграми, взети направо от производителите на бои, тоест аналогови цветове, цветовете, използвани в моите 4 840 цветни състояния, са дигитално генерираните цветни таблици, използвани в полиграфията и дигиталния печат днес. Визуално еднакви, двата проекта се различават именно в същността си. Защото винаги съм вярвал в думите на Ортега и Гасет, че „когато двама души кажат едно и също, то не е едно и също“.

Георги Георгиев

георги георгиев- цветни състояния

Георги Гергиев – детайл от „4840 цветни състояния“

 

 

Местоположение: Галерия "АЛГАРА" - ул."Цар Самуил" 47-49

Още актуални изложби

Зареждане на …