post-title event-title Lusus Naturae (Игри на природата) – изложба на Юлиан Станкуловno noПродължителност: 2019-11-21 - 2019-12-12

Lusus Naturae (Игри на природата) – изложба на Юлиан Станкулов

Продължителност: -

Център за изкуства „Арт лаборатория“

представя

Юлиан Станкулов

Lusus Naturae / Игри на природата

самостоятелна изложба

21 ноември – 12 декември 2019

Откриване: 21 ноември 2019, 18:30 часа – ул. „Ивайло“ №1, София

 

Темата на серията от пейзажи Lusus naturae (лат. игри на природата) препраща към полисемантичността на думата природа. От една страна, тя е всичко, съставено от органичен и неорганичен материал, което ни заобикаля: живи организми, естествени образувания, физични явления и феномени. От друга, използваме думата за общо нарицателно на принципите, по които е съставен света, като сила, определяща вроденото и/или придобито поведение на живите същества. В този смисъл говорим и за човешката природа, за нашите нрави и темперамент, които можем да обобщим с превода от латински на думата natura – раждането на характера.
Изборът на основата за живописта е синхронизиран с опита за обективиране на въображаемата, но съществуваща бариера, създадена от индивидуалността на човешката природа. Мимезистичният подход на пресъздаване на реалността контрастира с естествените нагъвания на материала, пресъздавайки резултатите от деформациите, получени от субективизирането на действителността.

Юлиан Станкулов е завършил живопис в Националното училище за изящни изкуства „Акад. Илия Петров“ и Националната художествена академия – специалност „Живопис“. Специализирал е в Mimar Sinan University (Турция) по програма Еразъм и в Kent State School of Art (САЩ) по програма „Младите лидери на България“, администрирана от Института за международно образование (IIE). През 2018 е защитил докторска теза в НХА на тема „Проблеми на пластичната деформация при транспонирането на триизмерна реалност върху двуизмерна повърхност“, придобивайки образователна и научна степен „Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства“. През своите творчески търсения той експериментира с различни техники и форми на живописта, скулптурата и фотографията. Участвал е в национални и международни изложби и проекти в България и чужбина. В момента е асистент в Националната художествена академия в катедра „Живопис“.

Местоположение: Център за изкуства "Арт лаборатория" - ул. „Ивайло“ №1, София

Още актуални изложби

Зареждане на …