post-title event-title МОДЕРНИЗЪМ И АВАНГАРД – колекция на Николай Неделчев в галерия СТРУКТУРАno noПродължителност: 2019-05-30 - 2019-07-27

МОДЕРНИЗЪМ И АВАНГАРД – колекция на Николай Неделчев в галерия СТРУКТУРА

Продължителност: -

Галерия СТРУКТУРА

представя

КОЛЕКЦИЯ НА НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ

МОДЕРНИЗЪМ И АВАНГАРД. БЪЛГАРСКАТА ПЕРСПЕКТИВА.

30 май – 27 юли 2019

ОТКРИВАНЕ: 30 МАЙ, ЧЕТВЪРТЪК, 19:00 часа – ул. Кузман Шапкарев 9, София

 

Изложбата “Модернизъм и авангард. Българската перспектива” представя почти 100 неизвестни творби на български автори със значителен принос в историята на изкуството. Те са събирани през последните пет години от колекционера Николай Неделчев и обхващат периода предимно между двете световни войни. Включени са произведения на художниците: Иван Абрашев, Николай Абрашев, Анна Балсамаджева, Никола Благоев, Иван Бояджиев, Николай Дюлгеров, Борис Елисеев, Александър Жендов, Христо Каварналиев, Мирчо Качулев, Кирил Кръстев, Крум Кюлявков, Ламар, Кирил Маричков, Макс Мецгер, Гео Милев, Иван Милев, Иван Ненов, Жорж Папазов, Иван Пенков, Георги Попов – Джон, Боян Райнов, Николай Райнов, Стоян Райнов, Анна-Люля Симидова-Праун, Сирак Скитник, Харалампи Тачев, Дечко Узунов, Мара Учкунова-Аубьок.

Изложбата е придружена от каталог с текстове на проф. Ирина Генова, доц. Борис Данаилов, д-р Биляна Борисова и д-р Мария Василева, и интервю с Николай Неделчев. В изданието за първи път се публикуват биографични данни за някои от авторите.

Чрез показването на неизвестни творби и малко познати имена изложбата обръща внимание на един сериозен проблем – в българската история на изкуството все още има бели полета, които трябва да бъдат изследвани. Количеството и качеството на произведенията изключват случайността. Те откриват възможност за анализ на миналото и преобръщане на разбирането ни за него. Проектът има радикален характер, тъй като поставя под въпрос начина, по който се възприема българското изкуство след Освобождението. Откриването на нови артефакти показва, че знанието дотук трябва да бъде подложено на съмнение и написването на днешната история на изкуството е в ход.

Изложбата поставя редица съществени въпроси – какъв е характерът на българския модернизъм авангард, каква е съдбата на художниците, къде са произведенията и защо не ги виждаме в музеите? Въпроси, които засягат както историята на изкуството у нас, така и цялото ни минало и далеч надхвърлят рамките на естетическото. Показаните произведения и текстовете в каталога отварят ново поле за дебат на тема специфики на авангардните движения у нас, характер и граници на чуждите влияния и на споделените социални идеи, възприемчивост на средата по отношение на тези опити и движения. Разбирането за модернизма засяга не само него, но и цялото последващо развитие на изкуствата у нас.

Както самият Николай Неделчев споделя, събирането на тази колекция е кауза. Кауза, която ще помогне да се хвърли повече светлина върху процесите в българското изкуство от началото на ХХ-ти век до днес.

 

Модернизъм и Авангард - изложба в галерия СТРУКТУРА

Анна-Люля Симидова-Праун (1906-2004), Абстрактна композиция, 1924 смесена техника, дърво, 40 х 31 см

Местоположение: Галерия СТРУКТУРА - ул. Кузман Шапкарев 9, София

Още актуални изложби

Зареждане на …