post-title event-title Николай Коев, скулптура и Татяна Антонова, принтове – изложба в Project Labno noПродължителност: 2019-12-05 - 2019-12-20

Николай Коев, скулптура и Татяна Антонова, принтове – изложба в Project Lab

Продължителност: -

Project Lab

София, бул.Мария Луиза 58, етаж 2 и 3

представя

 „Флорисценсии“ – Николай Коев, скулптура
„Фрагменти“ – Татяна Антонова, принтове

5 – 20 декември 2019

 

Флорисценции
Събуждане, разпукване, разцъфване.
Природа през моето въображение с езика на скулптурата.
Запечатан миг на пластично интерпретиране. Циклично развитие на форми, показващи моменти от развитието, природни флорисценции.
Серия пластики, пречупени през идеята ми за природно съвършенство, единство на пластичен елемент. Вечната тема за събуждането, разпукването, разцъфването.

Фрагменти
Част, елемент , детайл , остатък от нещо цяло в миналото…
Всичко в живота на човек е съставено от детаили , парченца , сегмети от нещо преживяно, случило се , запомнено.
Идеята да се преоткрият отделните части на едно цяло , съставено от разнородни материи, е опит да бъдат поставени на една линия минало и настояще , опит да се заличат тези граници, да се навлезе в друго измерение , да се постигне невъзможното…
Всеки фрагмент си има история, място и време , в което е пребивавал и с което е останал в моето съзнание. Всеки фрагмент е част от живота ми и само времето ще покаже дали би намерил място и в моето бъдеще .

Николай Коев – гл. ас. д-р, роден през 1962г. През 1981 г. завършва ССХУПФ – Казанлък, специалност „Изящни изкуства“. Завършва скулптура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1989 г. През 1994/1995 г. специализира „Скулптурни техники“ в Художествената академия в гр. Флоренция, Италия.
От 1990 г. е преподавател по скулптура към катедра „Скулптура“ на Факултет „Изобразително изкуство“ към Великотърновския университет. За периода 2003 – 2007 г. е преподавател във Висшия институт по изкуствата в гр. Керуан, Тунис.
Работи в областта на скулптурата. Автор е на 7 самостоятелни, множество регионални, национални и международни изложби, пленери, симпозиуми, фестивали. Негови творби са собственост на Държавната художествена галерия – Велико Търново,Muzeo internazionale del centro Dantesco, Ravena, Italia, частни колекции в страната и в чужбина.
Член на СБХ – Велико Търново.

Татяна Антонова – художник –магистър по изобразително изкуство е родена през 1963 г. През 1982 г. завършва ССХУ по ПИ специалност „Художествено оформление на облекло и тъкани“, а през 1986 г. – ВТУ ,,Св.Св. Кирил и Методий“ ,специалност „Графика“ на факултет „Изобразително изкуство“.
Изявява се в областта на текстила, рисунката , неконвенционалното изкуство. До момента има 8 самостоятелни изложби в София, Пловдив, В.Търново, Плевен и Търговище, има множество участия в различни национални и международни изложби , фестивали , хепанинги. Oсвен в България, нейни творби са излагани във Франция , Турция и Италия.
Номинирана е за награда на Първото и Второто Биенале на рисунката във В.Търново. Член на СБХ –Секция ,,13“ от 1994г.
Вече 33 години е преподавател по изобразително изкуство. Преди 16 години създава собствена школа в София за обучение на деца над 4 г. – Ателие „Приказен свят“, в която преподава и ръководи

Местоположение: Project Lab - София, бул.Мария Луиза 58, етаж 2 и 3

Още актуални изложби

Зареждане на …