post-title event-title „Поглед назад“ – изложба на Деси ДЕНЕВА в галерия [a]-cubeno noПродължителност: 2020-07-14 - 2020-08-04

„Поглед назад“ – изложба на Деси ДЕНЕВА в галерия [a]-cube

Продължителност: -

Галерия [a]-cube

представя

Деси ДЕНЕВА

„Поглед назад“

изложба, живопис

14 юли – 04 август 2020

ул. Любен Каравелов 9, София

 

Деси Денева спечели втора премия на тазгодишния конкурс за абстрактно изкуство 21х21 и тази самостоятелна изложба е нейната награда.

Повече за „Поглед назад“ от автора:

„Може би пандемията се опита да „изтлее“ времето…и сякаш модерното мислене окончателно десакрализира хармоничния образ на взаимодействие на човек и природа. Негласният им сговор загуби силата си. Всъщност, хармонията отдавна е отстъпила място на хаоса. Мисля, че тук се таи естествената ми критична aвторова рефлексия, да търся опора в психологизирането на феномените от живота. Това е в противовес на натрапените образи, които присъстват агресивно навсякъде и пресищат естетическата сфера на човешкото възприятие. Електронно генерираната реалност не само допълва, но и замества традиционната вещноматериална среда. Но, има и нещо друго – в ситуация на множественост на лични позиции, на социокултурни традиции, на философски парадигми, на утопични перспективи, къде се помества автономността на авторовия изказ? И така, сега намерих дъх да погледна назад, но не носталгично, а отново да си задам въпроса за истинността в изкуството. И все пак, всеки от нас, дръзнал да анализира собствените си мисли и чувства, и влиянието им върху самия него, се оказва в двояка ситуация. От една страна, открива не само собствените си емоции, от друга страна, по-интересно става, когато открие въздействието им върху другите. Явленията биват разглеждани не само от ителекта, а да се
„вчувстват“ (което е дословното значение на гръцката дума „емпатия“, т.е. да бъдат съпреживени). Съпреживени и от Вас. Мисля, че тук би трябвало да се избавя от полемичната ситуация относно непоколебимостта на личния вкус и на принудата отвън. Ще споделя с вас: все още ми е любопитно да надграждам собствения си духовен свят. Осъзнатите метафизични архетипни препратки, изплуващи от несъзнаваното и претворени в творчество, винаги са ме изкушавали. Изградените връзки, в различни контексти, взаимно се оплитат в ситуационни ребуси. Пластичната канава на картините
е населена с алюзии на реални обекти, интегрирани по личен начин. Тяхната специфика ми помага да изразявам по-четливо идеите си върху платното и ме провокират за нови работни реализации. Те инициират една трансцендентна безграничност над света на „познатата“ видима действителност, и все пак са свидетелство на времето, в което се случват. В тази изложба то е запечатано отпреди десет години, но аз я възприемам с критичността на опита си, с взор напред/отвъд.“

Деси Денева

 

 

 

 

Местоположение: Галерия [a]-cube - ул. Любен Каравелов 9, София

Още актуални изложби

Зареждане на …