post-title event-title ПОРТРЕТ – тематична изложба, живопис и скулптура в СБХno noПродължителност: 2020-06-16 - 2020-07-30

ПОРТРЕТ – тематична изложба, живопис и скулптура в СБХ

Продължителност: -

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

представя

ПОРТРЕТ – ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА

Галерия на СБХ „Шипка 6“

16 юни – 30 юли 2020

В изложбата ще бъдат присъдени три награди:

Награда от Съюза на колекционерите
Награда от г- н Емил Иванов
Награда от г-н Тодор Стайков за млад автор.

 

 

В изложбата „Портрет“ са представени 86 живописци и 56 скулптори със 114 картини и 70 скулптури. Участват автори от всички поколения – от утвърдени имена до най-младите, току-що завършили своето образование.

В изложбата почетно е представен един от законодателите в този жанр – проф. Андрей Даниел.

Названието „Портрет“ поставя жанровата и тематична рамка на общата изложба на секциите „Живопис“ и „Скулптура“ в СБХ. Тази съвместна инициатива е резултат на усилията на ръководствата на тези секции със своите изложбени проекти да следват отблизо процесите на развитие и да дават поле за изява на творческите енергии в новата българска живопис и скулптура.

Изложбата е широко отворено пространство за представяне на жанра „Портрет“ в цялото многообразие от проявления. Това е предпоставка за преглед и проверка на виталността и креативността на този жанр в динамиката на бързо променящия се социокултурен контекст.

Изложбата предлага плуралистичен и толерантен поглед, като събира в едно пространство широк и богат спектър от възгледи и пластични изразявания. В експозицията едновременно и паралелно съществуват, доказват своята жизненост полярно противоположни, дори конфронтирани естетически позиции – от академичен реализъм до условни и абстрахирани визии, от поетични и фантазни светове до крайно експресивни жестове. Това многообразие създава представа за днешното състояние на този традиционен жанр в изкуството. Предлага богат материал за обсъждане на жизнеността на портрета като лично пространство за творческо осъществяване. Това е проект, който дава енергия на срещата и конфронтацията на крайно противоположни артистични визии на паралелно съществуване и сблъсък на конвенционални разбирания с иновативни, провокиращи и проблематизиращи границите в традиционните представи за портрет.

 

 

Местоположение: Галерия на СБХ „Шипка 6“

Още актуални изложби

Зареждане на …