post-title event-title „В кръга на линията“ – изложба на Татяна ХАРИЗАНОВА в Галерия САН СТЕФАНОno noПродължителност: 2020-01-14 - 2020-02-14

„В кръга на линията“ – изложба на Татяна ХАРИЗАНОВА в Галерия САН СТЕФАНО

Продължителност: -

Галерия САН СТЕФАНО

представя

ТАТЯНА ХАРИЗАНОВА

„В кръга на линията“

изложба, живопис

14 януари – 14 февруари 2020

 

Татяна Харизанова е творец с повишена чувствителност към емотивната страна на реалността. Импулсивната й натура намира естествен израз в експресивната форма на нейната живопис. Творческият порив, захранван от моменти в ежедневието, получава най-свободна и първична реализация чрез линията.

Линиите в произведенията очертават хоризонта, морския бряг – символични граници на духовните измерения, или търсят общото в хората. Те изследват лабиринта на житейските друми, вихъра на емоциите, пулсацията на мислите и се разтварят като следи от капки в абстракцията на чувствата. Изразителни и категорични – те оставят дълбоки следи в живописния слой и в съзнанието на зрителите.

Непосредствеността на рисунъка носи чистотата на детската наивност. Художникът не иска да знае, а да опознава. Процесът на спонтанно пресъздаване има предимство пред грижливото копиране, в което тя смята, че би изчезнал живота на творбите.

Графичната специализация на Татяна е друга предпоставка за пластичния й език, основан на рисунката и контраста. Противопоставянето между светли и тъмни зони привлича погледа в монохромните платна. Цветовете в картините носят въздействаща сила, а на места достигат ударна интензивност. Текстурата на живописния слой също е компонент, чрез който се постигат внушения. Тя съхранява експресивните следи на шпаклата и разкрива напластените багрени слоеве. Всички пластични елементи в произведенията й са средства за емоционално въздействие върху зрителите.

Високият хоризонт в някои от картините показва дистанцирана зрителна позиция. Наблюдавайки, авторът търси неизменните величини. В нейния художествен мироглед властват синтезираните образи и чистите линии. Там индивидуалните черти са сведени до общ признак, връзките не са пространствени, а духовни, мястото е „някъде”, а времето – „някога”. Татяна превръща образите в символи, а хората – в знаци; техните лица не отразяват мимолетни състояния, а покой.

Татяна Харизанова изследва света през собствените си мисли и емоции и го синтезира в свой образен език. Чрез линията тя задава въпроси и намира отговори. Линията, формирана от някое от различните състояния на твореца, регистрира обкръжаващата среда. Отразила образите, тя се връща през творбата обратно към своя автор, за да затвори кръга – символ на неизменния цикъл на живота. Това връщане е постоянен опит да бъде уловен многообразния шумен свят, за да бъде разбран и превърнат в тишина.

 

Местоположение: Галерия САН СТЕФАНО - ул. Сан Стефано 22, София

Още актуални изложби

Зареждане на …