Стартира програма „Навън“ на Столична община за временни художествени инсталации в градска среда

През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда –  площадка „Мавзолей“ за 2019 г. Срокът за подаване на проекти е от 1 октомври 2018 г. до 15 ноември 2018 г., включително. Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409. […]

Прочетете още