Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title „Криптоси“- изложба на Станислав Памукчиев в галерия АРТЕ

„Криптоси“- изложба на Станислав Памукчиев в галерия АРТЕ

„Криптоси“- изложба на Станислав Памукчиев в галерия АРТЕ

„Криптоси“- изложба на Станислав Памукчиев в галерия АРТЕ

Галерия Арте представя:

„К Р И П Т О С И“ – самостоятелна изложба на

СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

от 17 до 30 март 2015 г.

„Криптоси“ е изложба, която превръща галерийното пространство в депо – хранилище на обекти – експонати, носещи белезите на видими трансформации и пазещи енергиите на съдържания, които съзнанието е изтласкало, закрило, криптирало.

Малки фигури, пепелни ризи, вързопи, кърпи, направени от тензух, марли, воал, мрежа, тел, канап, напоени с парафин и восък, обгорени, покрити с пепел – изграждат метафорично тяло на психичното, търсят символна форма на личното и колективно несъзнавано, на енергиите на душата, на нейната скрита биография.

Експонирането в метални шкафове, върху мрежи, окачването на куки или поставянето в стъкленици – полага, съхранява, архивира материални следи, останки – образни въплътявания на енигматично закрити съдържания.

Предложеният акт на себепреброждане е навлизане в скритите, неразличими зони на архетипните и атавистични наслоявания, следва непонятните фигури на психичното, търси проекции в разтеглени до безкрай минало – бъдеще – безвремие.

Обектите – късове уморена прозирна материя – свидетелстват повтарящи се ритуализирани жестове. Предмети с озадачаваща функция провокират напрежение, предизвикват влечение към неразличимите сенки на едно пред или следбитие. Отвеждат ни в границите между профанно и сакрално, гранично и безгранично, в преходните пространства между тук и сега, и допусната отвъдност.

Изложбата със своята психична и духовна наситеност отправя предложение за пропътуване зад удобството и сигурността на разпознаваемото. „Криптоси“ активира тревожното питане – Може ли изкуството да ни съпроводи в лабиринтите на себепознаване и себеразкриване?

Проф. Станислав Памукчиев

март 2015

 

 

 

 

 

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.