“Просто закачка” – Пенка Минчева, Stick Place / Галерия АРОСИТА

“Просто закачка” – Пенка Минчева, Stick Place / Галерия АРОСИТА

Stick Place / галерия Аросита

представя

ПЕНКА МИНЧЕВА

Просто закачка”

ОТКРИВАНЕ : 21 юни, 18,00 ч.

21. 06 –  21. 07. 2015 

Две безопасни игли отпечатани върху бяла повърхност, сочещи мястото на срещата. Закачката, закачването, запечатването на сюблимния момент на върховната среща между две остриета. Увереността в устрема и отворената предрасположеност за взаимодействие са запечатани като намерение за осъществяване на действие. Работа инспирирана от мястото Stick Place, като експозиционна точка, както и акцията на Фестивал Процес – Пространство “Безопасна игла” тази година.

Просто закачка.

Пенка Минчева

Галерия Аросита откри ново пространство за представяне на съвременно изкуство, Stick Place. Това е пръчка за окачване на реклами на винил монтирана на външната стена на галерията, към улицата. Идеята е да се използва плоскостта на винила или самата пръчка за показване на изкуство директно на улицата. Вдъхновена е от street art, където изкуството, изложено навън приема по-различно значение. Авторите ще се сменят всеки месец, а работите ще могат да се гледат 24 часа, 7 дни в седмицата.