Warning: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 88

Warning: Constant EMPTY_TRASH_DAYS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 89

Warning: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 90
“Хлябове и печати” – изложба на Захари КАМЕНОВ в галерия АСТРИ | Sofia Art Galleries :: Галерии в София

“Хлябове и печати” – изложба на Захари КАМЕНОВ в галерия АСТРИ

“Хлябове и печати” – изложба на Захари КАМЕНОВ в галерия АСТРИ

Галерия АСТРИ

представя

Захари КАМЕНОВ

“Хлябове и печати”
живопис и инсталация от теракота

20 октомври – 7 ноември 2015

Откриване: 20 октомври, вторник, 18.00-20.00 часа

“Обредните хлябове при жертвоприношенията и обредите се явяват толкова важна и съществена част на обреда, щото без обреден хляб не може, жертвоприношението е без никакво значение и смисъл.

Шарките изказват радост или скръб, шарките показват какво се проси: плодородие, сила, благоденствие, живот, здраве, веселие, любов.

С една дума, всеки обреден хляб със шарките си е една молитва, изписана със символи.”

Димитър Маринов

Zahari Kamenov - hlyabove i pechati 1

Съществуват интервали свещено Време, времето на празници (в множеството си периодични); от друга страна, съществува профанното Време, обикновеното времетраене, в което се вписват дейности, лишени от религиозно значение.

… човек чрез различните ритуали може да „преминава“ безопасно от обикновеното времетраене в свещеното Време.

Свещеното Време се проявява под парадоксалния облик на циклично, обратимо и възстановимо Време — нещо като вечно мистично настояще, което хората периодично повтарят чрез ритуалите.

Защото в крайна сметка желанието зa периодичното връщане в първоначалното сакрално Време е желание както за връщане към присъствието на боговете, така и за възстановяване на силния, свеж и чист Свят, какъвто е бил in illo tempore (в онова време). Това е едновременно жажда за Свещеното и носталгия по Битието.

Мирча Елиаде
„Сакралното и профанното” 1957,
глава втора: Сакралното време и митовете
хлябове и печати - захари каменов