Отворена покана за “Месец на фотографията” 2016

Отворена покана за “Месец на фотографията” 2016

Месец на фотографията обявява за отворено набирането на предложения за събития в своето седмо издание. За разлика от досегашните шест, новото е, че отправяме своето предизвикателство към всички фотографи, творци и фотодеятели в страната и чужбина! А то е, че в Месец на фотографията ще бъдат одобрени и представени само проекти по зададена тема.

За 2016 година темата е КОНТАКТ !

Тълкуването на тази тема е безкрайно широко, толкова – колкото са безбройните ни контактите със света, във всеки миг и на всяко място, така че очакваме вашите интерпретации, асоциации и импресии в традиционните за “месеца” описание на проекта и няколко работни кадъра, които да ни ориентират в цялостната му концепция и предполагаема финална визия или ваши изцяло завършени проекти, които кореспондират с темата. Срокът за предаване на работните идеи за изложби и други фото събития е 31 януари 2016 !

Идеята за тази година е, не да представим наситена с количество от събития програма, а преди всичко малко, но отбрани по висок художествен критерий и качество проекти. Тоест търсим, очакваме и ще одобрим фотоизложби и други събития с фотографски характер, които биха провокирали силен импулс сред аудиториите! Импулс за контакт с фотографията – това все по-популярно и растящо като жанрове и похвати световно изкуство. Изкуство на комуникацията и контакта, в които основното изразително средство е светлината. И тази година постъпилите предложения ще бъдат разглеждани на конкурсен принцип от художествена комисия от утвърдени професионалисти във фотографията в България!

Очакваме Вашите смели и провокативни проекти!

***

Традиционно събитие в седмото издание на Месец на Фотографията остава Фото Академика 2016 – XVII Национален годишен преглед на фотографското изкуство в България. Този национален фото конкурс, организиран от НСФА шестнадесет поредни години, също ще е с нови условия, които ще съобщим с обявяването му за открит.

И разбира се поради растящият интерес за включване на фото събития в София и други градове в страната (с концепции и теми, различни от “КОНТАКТ”) добавяме, че освен водещите (конкурсни) събития по темата, ще има и други съпътстващи събития, които ще бъдат включени в съпътстваща програма и също ще са с подкрепата на НСФА. Това може да са фото събития с родни или чуждестранни организатори с готови експозиции и/или презентации и с уредени пространства и периоди, съвпадащи с рамките на Месец на Фотографията, 15 май – 30 юли. С включването си в “месеца” те само ще добият по-широка популярност, публика и по-висок рейтинг. А с всички събития, които се надяваме да реализираме и във водещата и в съпътстващата програма, ще продължим да материализираме една от целите на Фотографска Академия – да популяризира, съхранява и развива фотографското изкуство в България и чужбина.

С уважение,
Управителен Съвет на НСФА Янка Кюркчиева

месец на фотографиата 2016