Ивайло МИРЧЕВ – “Упражнения по живопис” в галерия НИРВАНА

Ивайло МИРЧЕВ – “Упражнения по живопис” в галерия НИРВАНА

Галерия НИРВАНА

представя

Ивайло Мирчев

“Упражнения по живопис”

изложба
30.03.2016 – 05.05.2016

Поредната изложба, която наричам по този начин, защото всъщност целият ми творчески път е непрекъснато търсене на личен изобразителен език.
Доколко успявам не знам, но продължавам да се изкушавам да общувам чрез живописта. В този смисъл намирам себе си по-скоро за старомоден формалист, отколкото концептуалист.
По-малко ме интересува какво казвам отколкото как ще го кажа. Сюжетът доколкото съществува, е функция на базисните ми експерименти с колорита, фактурата, тоналната и психологическа организация на внушението и всички останали елементи на картинното пространство. Очевидна е привързаността ми към кръга „поетична реалност“, интерпретирана през моята чувствителност и темперамент.
Не търсете открития. Вълненията ми са насочени по-скоро навътре, отколкото напред и нагоре.
Няколко думи на благодарност към галерия „Нирвана”, че ме покани да реализирам изложбата , в одухотворените и пространства.

Ивайло