“Остров навсякъде” – изложба на Румен ЧИТОВ в галерия АЛГАРА

“Остров навсякъде” – изложба на Румен ЧИТОВ  в галерия АЛГАРА

Галерия АЛГАРА

представя

Румен ЧИТОВ

“Остров навсякъде”

09 – 24 май 2016

Откриване: 09 май, 18:30 часа – Галерия АЛГАРА, ул. “Цар Самуил” 47, София

 

ПОГЛЕД И ЗАЧАТИЕ

Действията ни са част от нашата същност, част от образа, който сме. Създаваме собствения си образ, утвърждавайки собствената си значимост в собствения си проект за живот. Но и често искаме да се отречем от него, искаме да се отречем от себе си. Искаме да преправим създаденото, да го преиначим в по-добро или поне в по-приятна илюзия. Тази двойственост ражда играта или двойствеността е част от величието на играта. Ако притежаваме потенцията за нас играта да порасне в изкуство, признаваме самостойността на играта, припознавайки я като характеристика на изкуството. Играта започната от особения артистичен поглед и развила се в творба е и наш реален, същностен образ, пра-образът, откровението на vera icon (истинният образ). Трансформацията поглед – творба е битие на артистичната победа над житейските ограничения, условности и маски. Затова изкуството a priori е свещено.

Индивидуалността започва от различния поглед, с който възприемаме всичко. Спецификата на погледа често превръща вече конституирания космос в привлекателен, желан личен хаос, в чиято друга светлина творецът сякаш се чувства по-добре. Това е част от порастването. Играта е път към творбата. Игра в която започва преобразяването на света от амбицията на погледа, достатъчно значим в уникалността и неповторимостта си. Различният поглед е зачатие на всяка творба.

Способността да приемем неизбежността на промяната, да осъзнаем нейната изначалност като атрибут на екзистенцията вече е готовност да конструираме по друг начин личностния си проект за живот – промяната е единствената сигурност. Творчеството като живота винаги е преосмисляне, надмогване и промяна. На всичко. Зачатието, създаването, завършването на творбата са основани върху промяната. Промяната е мисъл еволюирала в радост от самата себе си; това е осъзнатото достойнство на самодостъчната човешка същност. В творчеството творецът и творбата взаимно се освещават. Социалният аспект на освещаването е триумф над необходимостта и принудата.

Остров навсякъде е артистичен проект, изследващ точните граници на приблизителното. В представените картини е разказана историята на течни и цветни звезди изгубени в лабиринт от желания, изследвана е геологията на уханни вулкани, танцуващи с тежки небеса, анализирана е топографията на нови държави и други реки. Картините са поглед и зачатие, възторг и спомени; те са нишките на времето, преобразени в празничните одежди на моята радост да рисувам.

Румен Читов