Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title „Паднали ангели“ – изложба на Лора Радкова в „The Art Foundation“

„Паднали ангели“ – изложба на Лора Радкова в „The Art Foundation“

„Паднали ангели“ – изложба на Лора Радкова в „The Art Foundation“

„Паднали ангели“ – изложба на Лора Радкова в „The Art Foundation“

The Art Foundation 

представя

Лора Радкова

„Паднали ангели“ 

фотографска изложба

Откриване: 28 октомври 2016г., 19.00часа

„Концепцията на представената серия в изложбата „Паднали ангели“ е свързана повече с хората, отколкото с типологизираната представа за ангелите, свързана е с разнородните човешки слабости и зависимости, разгледани като примирение и нравствен упадък. В библейски аспект много хора възприемат ангелите като онези божествени същества, чрез които Бог може да ни се явява и да ни изпраща посланията си. Те изграждат връзката между него и нас – неочакваните вестители, които често се явяват в моменти, когато имаме нужда от посока и ясни напътствия.
Но съвременната нагласа на хората позволява друг тип философски поглед – ангелите могат да представляват свободната воля – като човек и ангел, и тяхната среща, са двете страни на тази свободна воля.

Моралното безпокойство у човек поражда необходимостта от второ мнение или направо на решение /на въпрос, дилема, проблем/, взето вместо нас, решение, което сякаш е важно да идва извън нас. Проекцията на ангелското създание, неговата физическа визуализация, може да се възприеме като очакваното решение, като този, който ни предлага решението, като проекция на нашата мисъл, но и на нашите подсъзнателни желания. Графиката на Гюстав Доре „Борбата на Яков с Ангела“, в която на ръба на една скала човек и ангел завинаги са застинали в битка за надмощие, за мен изобразява борбата на човека със самия себе си – през целия ни живот тази борба може да продължава, без някой да вземе надмощие над другия.

Нашият ангел е вече опорочен, компрометиран пред нас – останал е примирен в битката, изгубил е крилете си, изгубил е божествената си сила, принизил се е до нас, станали сме едно цяло. Ние сме го победили, а не той нас. Всеки персонаж се е скрил в собствената си ‚кутийка‘ след тази битка, самотен в своето отчуждение и примирение. Затворен единствено в пространството, което му е отредил кадъдрът. За него извън това пространство сякаш не съществува нищо и никой – човекът-ангел е застинал там, където е спрял своята борба.

Примирение е думата, която описва персонажите, представени в серията фотографии. Те играят различна роля – омерзени, отчаяни, озлобени, полудели, умиращи – но в по-общ смисъл това са герои, отказали се да се борят. Примирението с човешките ни слабости и/или низките ни страсти, примирението изобщо, може да се разглежда като падение, но падение не на човешката ни същност, а на нашата представа, на нашето божествено аз, на нашия вътрешен глас, който вече не ни съветва, не ни направлява, не ни отговаря и не разполага с така търсеното от нас решение.“


Лора Радкова

lora-radkova-fotografska-izlozhba

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.