Warning: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 88

Warning: Constant EMPTY_TRASH_DAYS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 89

Warning: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 90
“В сърцевината на дървото” – интердисциплинарен диалог между визуалният артист Иглика ХРИСТОВА и биологът Клер ДАМЕЗEН | Sofia Art Galleries :: Галерии в София

“В сърцевината на дървото” – интердисциплинарен диалог между визуалният артист Иглика ХРИСТОВА и биологът Клер ДАМЕЗEН

“В сърцевината на дървото” – интердисциплинарен диалог между визуалният артист Иглика ХРИСТОВА и биологът Клер ДАМЕЗEН

Галерия АРОСИТА

представя

В сърцевината на дървото

Интердисциплинарен диалог между визуалният
артист Иглика ХРИСТОВА и биологът Клер ДАМЕЗEН

изложба

22 март – 04 април 2019

Откриване петък, 22 март, 2019 в 18:30 часа – Галерия АРОСИТА, ул.”Врабча” №12,Б, София

Проектът e подкрепен от Diagonale Paris-Saclay (Франция) в контекста на програмата „Coup de Pouce“ за 2018 г.
В сътрудничество с микробиолога Росица Ташкова при реализирането на работатa „Microstructure(s)“, която използва развитието на почвените микроорганизми като « артистичен материал ».

Като резултат от сътрудничеството ми с биолога Клер Дамезен, тази изложба е желание зa потапяне в микрокосмоса на дърветата. Mежду рисунката като средство за изследване и микроскопичните наблюдения на вътрешните тъкани на различни видове дървета, се формира постепенно определен диалог. Докато микроскопичните образи заедно с научните познания се опитват да обяснят рационално тайната на скритата жива материя, то рисунката добавя друго възприятие на биологичната реалност. Въпреки че художествените и научните изразни cредства са много различни, с тази изложба се открива един друг достъп до най-скритите части на елементите в природата. Носейки в себе си определена изначална субективност, рисунката няма за цел тук да обяснява научното микроизображение, а по скоро да изрази неговата универсалност извън научната рамка. Рисунката непрекъснато се стреми да създаде една чувствителна връзка с реалностите на живия непрекъснато променящ ce свят, скрит под кората на дървото. Опитва ce да „осинови“ невидимите биологични явления. Макар да изглежда неподвижно, дървото ce намира в състояние на постоянна мобилност, както външна, така и вътрешенa. Всички познаваме външнaта която се отнася до климатa и начина, по който клоните „реагират“ на бризa или бурята. Втората обаче остава скрита за за сетивата ни. Тя се ръководи от търсенето на енергия и е определяща за растежа нa дървото.
Серията от рисунки „Bio-graphie(s)“, както подсказва името ѝ, изразява връзката между bios (животът в неговите органични проявления) и graphie (от гр. писане или вписване на графични знаци). Върху или извън хартията, рисунките се стремят да изразят скритата мобилност на дърветата. Клетъчната структура, както и циркулацията на течностите с хранителните вещества, наблюдавани вътре в дърветата, определят отправната точка за всички работи. Трансформирана в 3D пейзаж или свободно интерпретиранa от артистичния жест, клетъчната структура на дърветата e показана като една постоянно движеща се системa. Всяка рисунка се превръща в нейна вариация. Пространството на галерията е разгледано като метафора на сърцевината на дървото, като по този начин приканва зрителя да се потопи в това „вътрешно пространство“, където може би се крие самият принцип на живота като движение. В търсене на този фундаментален принцип, който докосва всички форми на живот на Земята, неизбежно възниква въпроса, би ли могъл невидимият свят на дървото, с неговата структура и микро функциониране, да разкрие неща свързани със самите нас? Именно около този не съвсем доизказан въпрос, рисунките около изложбата „В сърцевината на дървото“, се вплитат в пространството.
Иглика Христова

 

À L'INTÉRIEUR DE L'ARBRE_visuel-AROSITA

 

Биография

Иглика Христова е визуален артист който живее и работи в Париж. Завършва пластични изкуства в Сорбоната а преди това Висшето училището за приложни изкуства „Дюпере“ (Париж). От 2016 г. Иглика Христова е докторант в областта на изящните изкуства, естетиката и изкуствознанието към Сорбоната където преподава по специалността „съвременна рисунка“. Нейната теза предлага едно теоретично и пластично изследване върху влиянието на микрокосмоса върху творческите процеси. От 2017 г. тя е автор на текстове към месечната рубрика „Изкуство и науки“ на онлайн списанието „ArtsHebdoMédias“ и отговорник за публикациите на рубриката „Pollinisations scientifiques“ към интердисциплинарната платформа „Axone[s]“. Художествената практика на Иглика Христова се основава на рисунката като един универсален и експериментален език изследващ микрокосмоса на живите материи. Като част от това изследване между изкуството и науката, Иглика Христова сътрудничи с различни учени в областта на биологията.