Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2017

НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ – СМОЛЯН   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Този статут урежда дейностите по организирането и провеждането на Националния преглед на музейния плакат, който се реализира в Регионален исторически музей (РИМ) „Стою Шишков“ – Смолян, наричан за по-нататък Преглед. 2. Мисия на Прегледа: Националният преглед на музейния плакат е възможност за стойностна […]

Прочетете още