Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title „Земята на Орфей“ – изложба на Марин Делимаринов в галерия „Минерва“

„Земята на Орфей“ – изложба на Марин Делимаринов в галерия „Минерва“

„Земята на Орфей“ – изложба на Марин Делимаринов в галерия „Минерва“

„Земята на Орфей“ – изложба на Марин Делимаринов в галерия „Минерва“

Галерия „Минерва“ има удоволствието да Ви покани на живописната изложба на Марин Делимаринов

22.04. – 25.05.2015

във фоайето на Гранд Хотел София, ул. Гурко 1

Водещото начало в творческите търсения на художника Марин Делимаринов е един романтичен призив на съвременния творец за възвръщане към националното. Опорните точки на неговото творчество са културната традиция, душевнастта на българина и уникалността на националната ни идентичност. Тази живопис, излъчваща невероятна виталност, внушава дълбоко човешко пластично преживяване и естетическа наслада. Изкуството му е свързано с приказната красота на родината. Неговите пейзажи са също приказни, понеже отразяват различни кътчета от страната ни. Авторът черпи вдъхновение от природата, но никога не я отразява като фотография върху платното. Умението на автора да стилизира природата е признак за наличието на тънко чувство в художника, който взема действителността, като средство да изрази своите чувства. Всеки сюжет е подчинен на идеи и мисли, при които водещ е цветът. Емоционалното въздействие, както и другите компоненти рисунка, обем, деформация, просранство, време, символика са степенувани по различен начин в творбите му, подсказвайки и подсилвайки основната идея и цветовата хармония.
За Марин Делимаринов цветът притежава собствена декоративна стойност, собствена пластична красота – той е душата на живописта като изкуство на багрите. Цветове  – огнени, пламтящи, монохромнни завладяват въображението на зрителя и възбуждат естетическата му наслада.
Друга особеност, която съществено характеризира стила на художника е мономенталността. Виждането му да изяви обемно формите и дори да прибегне до пластична хипербола.
Творческите търсения на автора са насочени към експресивни внушения на чувства и настроения, привеждащи в различни емоционални състояния душевността на зрителя.
Марин Делимаринов създава изкуство,което със своя асоциативен колорит, декоративната си звучност и чувственост свързва българската  живописна традиция със съвременните европейски художествени търсения.

 

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.