Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title Зимата в колекцията на Националната галерия

Зимата в колекцията на Националната галерия

Зимата в колекцията на Националната галерия

Зимата в колекцията на Националната галерия

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ – ДВОРЕЦА

представя:

БЯЛО

Зимата“ в колекцията на Националната галерия

5 февруари – 20 март 2016

 

Изложбата включва над 50 живописни композиции – предимно пейзажи и няколко жанрови сцени. Най-ранната показана картина е на Асен Белковски от 1899 г., а най-късната – на Никола Николов от 1985 г.

Избрани са представители на класическата, модерната и съвременната българска живопис, които работят в различни стилове и направления. Сред имената се открояват тези на: Ярослав Вешин, Асен Белковски, Александър Божинов, Борис Денев, Никола Петров, Сирак Скитник, Атанас Михов, Васил Стоилов, Никола Танев, Ненко Балкански, Здравко Александров, Златю Бояджиев, Милко Божков, Никифор Цонев, Ради Неделчев и други.

В творбите си те изследват както разнобразните прояви на природния феномен, така и различните емоционални състояния, които могат да се съотнесат към него. 

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.