ОПИТИ 2016 – сборна изложба в галерия Васка Емануилова

ОПИТИ 2016 – сборна изложба в галерия Васка Емануилова

Галерия „Васка Емануилова“

представя

ОПИТИ 2016

Скулптурният обект като зрител

Станислава Иванова, Айсен Сапунджи, Мартиaн Табаков, Антон Цанев и Боряна Черкелова

Куратор: Петер Цанев

14.09. – 02.10.2016 / Откриване 14.09., сряда, 18 ч.

Представата за скулптура се променя във времето така, както и разбирането за нейните обществени и художествени функции. През вековете и историята на изкуството скулптурата е била ритуален обект, въплъщавала е идеалите за красота и хармония, означавала е присъствието на богове и императори, декорирала е палатите на аристокрацията, изразявала е абстрактните идеи на авторите чрез пластичната си форма и т.н. Съвременното отношение към скулптурата е свързано с осмислянето на всички тези предишни значения, но и с убеждението за това, че скулптурата съществува в мрежа от различни връзки: между обект и пространство, зрител и творба, между други тела и обекти в града. Може ли обаче скулптурата да бъде зрител? Може ли тя да отразява и въплъщава средата, в която се намира, да й влияе и да я променя?

Кураторът Петер Цанев поставя тези въпроси в изложбата в галерия „Васка Емануилова” като анализ и експеримент, извършен съвместно с група студенти по скулптура и архитектура. Младите автори представят своята гледна точка чрез обекти, инсталации, фотографии, скулптури, скици и проекти за публично пространство. Работите им изследват феномените на войната и границите, на абстрактните обекти в живата, динамичната среда на парковете, на атропоморфните форми във връзка с природните материали и символи, на отраженията на градското пространство. Част от произведенията и проектите се намират в изложбената зала, други са разположени в парка „Заимов”. Всички те са художествени изследвания по поставената тема от куратора, които експериментират с възможностите да виждаме и разбираме скулптурата по нов начин; не като обект за съзерцание, но като активен участник, който е зрител и носи белезите, информационния шум и психологическите особености на динамичния съвременен град.

На 30.09. от 19:00 ч. в пространството на „Студио ПроЖектиране” ще се проведе публична дискусия с архитекти и художници, както и с участниците в изложбата, по темата на изложбата.

ОПИТИ е ежегодна образователна програма на галерия „Васка Емануилова”, която разглежда скулптурата в разширено поле. Тя се занимава с въпросите, които поражда съвременната динамична градска среда, като изследва връзките на скулптурата с архитектурата и урбанистиката, и осмисля влиянието на икономическите, социалните и културните процеси върху формите и образите в града. Лектор / куратор на програмата за 2016 г. е проф. Петер Цанев.

Програмата се осъществява в сътрудничество с архитектурната работилница „Студио ПроЖектиране” (УАСГ) и с Националната художествена академия.