Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title Валентин ГОСПОДИНОВ – скулптури в галерия АКАДЕМИЯ

Валентин ГОСПОДИНОВ – скулптури в галерия АКАДЕМИЯ

Валентин ГОСПОДИНОВ – скулптури в галерия АКАДЕМИЯ

Валентин ГОСПОДИНОВ – скулптури в галерия АКАДЕМИЯ

 Галерия АКАДЕМИЯ

представя

ВАЛЕНТИН ГОСПОДИНОВ

Изложба скулптура

5 – 17 април 2017

Откриване – 5 април, 18:00 часа

Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1

Експозицията включва серия от абстрактни творби, които проследяват пластическите търсения на автора, датиращи още от студентските му години. Произведенията изключват изцяло изобразителността, като разчитат на въздействие върху емоционалните възприятия и чувствителността на зрителя. Техните пространствени решения развиват експериментално проблема за взаимоотношенията между обеми, равнини и форми, както и за поеманата, пропусканата или отразяваната от тях светлина. В представените работи са приложени и физични процеси, свързани с теорията на звуковата вълна и с физичните принципи при светлината, които са трансформирани в изразни средства на скулптурната композиция. Светлинният ефект „дифракция” например, е повод да се потърси натрупването на светлинната вълна, при което се получава вторичен образ. Подобен е и случаят с разпространението на звуковата вълна и нейното отражение в правилни или неправилни затворени пространства. Авторът разчита и на въздействие на базата на физическото напрежение, което подсъзнателно оказва влияние върху емоцията на зрителя. Ползването на физическото напрягане на елементи и баланса между напрягащ и напряган елемент до пълна статика, покой.

Представените работи са изпълнени в повечето случаи в размер, адаптиран за камерна среда и в голямата си част имат проектантски характер. По принцип, в първоначалната идея анализът на композицията и конструктивните принципи са заложени за размери, подходящи за екстериорна среда. Материалите, от които са изпълнени работите също са съобразени с възможността за увеличаване на размерите, като предимно е работено с желязо и стомана, в повечето случаи поцинкована. Част от скулптурите са изработени от неръждаема стомана, като в зависимост от идеята на автора са обработени с акрилни бои.

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.