Warning: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 88

Warning: Constant EMPTY_TRASH_DAYS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 89

Warning: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 90
“Прочити” – музейна изложба със скулптури на Васка Емануилова | Sofia Art Galleries :: Галерии в София

“Прочити” – музейна изложба със скулптури на Васка Емануилова

“Прочити” – музейна изложба със скулптури на Васка Емануилова

Галерия “Васка Емануилова”

представя

ВАСКА ЕМАНУИЛОВА :: ПРОЧИТИ

музейна изложба със скулптури

23 януари – 25 март 2018

Откриване: 23.01.2018, 18 часа – бул. “Янко Сакъзов”15

 

 

През 2017 г. се навършиха десет години от началото на активната изложбена дейност на галерия „Васка Емануилова”. Тя беше открита до Парк Заимов в самия край на 2006 г. след дълъг период, в който дарението на Васка Емануилова нямаше собствено пространство.

Оттогава досега галерията развива музейна програма, която през годините се стреми да преоткрива и показва на публиката творчеството на Васка Емануилова. Да се грижи за неговото архивиране, да търси контекста на историческите свидетелства и по този начин непрестанно да актуализира паметта за известната българска скулпторка.Настоящата изложба е желание да се покаже този изминат път и да се популяризира архивът на галерията.

Личността и делото на авторката са представени чрез нейни творби, фотографии, записи и документи. Потърсена е връзка между нейната работа и произведенията на съвременници – учители, приятели, близки колеги, като Иван Лазаров, Мара Георгиева, Кирил Петров, Стоян Сотиров, Иван Фунев, Андрей Николов, Вера Лукова, Иван Ненов, Преслав Кършовски, Борис Иванов, Вера Недкова, Донка Константинова и др. Всички тези автори споделят обща среда и дейност с Васка Емануилова и участват в процесите на формиране на модерното българско изкуство през XX век. Някои от показаните произведения са малко познати на публиката. Поставени са акценти върху изучаването и работата с образците на класическата скулптура; върху формирането на градската култура и особеностите на съжителството на „родно” и „европейско” в творбите на българските автори. За първи път е поставен акцент върху малкото християнски образи, създадени от Васка Емануилова, и тяхното преплитане с традиционния и/или идеологически контекст и др. Скулпторката е сред най-портретуваните от свои колеги художници, което може да бъде видяно в изложбата в произведения на Светлин Русев, Люба Паликарова, Карл Йорданов, Александър Стаменов и др.

В изложбата са включени произведения от колекцията на галерия „Васка Емануилова”, Софийска градска художествена галерия, Ателие-колекция „Светлин Русев”, Дарение Годеч, Художествена галерия – Добрич, ХГ „Жорж Папазов”, гр. Ямбол.