Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title Галерия ЛОРАНЪ – 125 години от рождението на Иван Тричков (1892 – 1959)

Галерия ЛОРАНЪ – 125 години от рождението на Иван Тричков (1892 – 1959)

Галерия ЛОРАНЪ – 125 години от рождението на Иван Тричков (1892 – 1959)

Галерия ЛОРАНЪ – 125 години от рождението на Иван Тричков (1892 – 1959)

Галерия ЛОРАНЪ

представя

125 години от рождението на Иван Тричков (1892 – 1959)

„Красивата природа на България“

18 април – 18 май 2018

откриване: 18 април, сряда от 18.30 ч. – ул. Оборище 16, София

За широката публика името на Иван Тричков звучи непознато. Един малко позабравен живописец и пейзажист, от чието рождение ни делят 125 години. Тази годишнина ни стимулира да съберем негови творби, които показваме в изложбата „Красивата природа на България.“ Великолепните изгледи от Врачанския балкан, Рила, Пирин, Витоша, Родопите и Стара планина носят фината чувствителност на художника, съчетана с точно възприятие и вроден усет за природен мотив.

Каталогът, съпътстващ изложбата, е първото сериозно издание за Иван Тричков.

Трудът ни надгражда полаганите целенасочени усилия на галерията за изследване на творчествата на известни и не толкова популярни художници и течения от художественото ни наследство.

Провокира ни фактът, че в изкуствоведската литература творчествотона Тричков често е премълчавано. Вероятно това се дължи наотхвърлянето му след 9 септември 1944 г. Изкуството му обаче подсказва, че нещо сме пропуснали.

В салона на „Оборище“ 16 са подредени двадесет и един пейзажа. Сред тях са „Врачанския Балкан“, „Пейзаж от Рила“, „Искърското дефиле“, „Пейзаж от Пирин“, „Лято в планината“, „Стъпки по снега“ и др. Ценно за нас е, че открихме някои от тях в оскъдните публикации за художника в архивите.

Иван Тричков е отдаден на панорамните планински пейзажи. В творчеството му съществува жанрово единство. Той винаги се опира на видимото и търси съвпадение със съответстваща реална основа. От картините му струи спокойствие, гледната точка е винаги дистанцирана. Обича да рисува сутрин, когато дълбочината и далечината са най-изявени, остри и отчетливи, когато светлината пада косо и създава богатство от планове и цветове. Отличителна характеристика на творбите му е присъствието на живописен фон-дълбочина, с градация на тонове, с постигане на прозрачност и лека въздушност. Планинските вериги плавно избледняват и се превръщат в миражи в съответствие с правилата на въздушната перспектива. Облаците леко поемат от гамата на планините и се стелят в изсветляващи редици във въздушната глъбина. Всичко това прекрасно се уравновесява в композицията с масивите на планините. Художникът сякаш изцяло се осланя на естетиката в творбата. Не се интересува от модерните за времето си течения и носи единствено вътрешното си желание да твори.

Житейската и творческа съдба на пейзажиста, за голямо съжаление, все още не е оценена по достойнство. Амбицията на галерия „Лоранъ“ е не само да запълни празнините в познанието за този майстор, но и да му отдаде дължимото, като постави името му на полагаемото се място в българското изобразително изкуство от началото на ХХ в.

 

Житейска хронология

1892: Роден е в гр. Враца в семейството на Мито Тричков, дребен търговец.

1911:  Приет е в Държавното художествено-индустриално училище, след като завършва средно образование в родния си град.

1911 – 1915:  Учи с прекъсване в Държавното художествено-индустриално училище.

1913:  Участва в края на Балканската война.

1915 – 1918:  Включва се като доброволец в Първата световна война. Получава бронзов медал „За военна заслуга“.

1920 – 1926:  Работи в Околийска реквизиционна комисия – Враца, във Врачанското околийско планоснимачно бюро и преподава рисуване в прогимназия във Враца.

1926 – 1938: Работи като художник в мини „Перник“.

1938 – 1946: Всяка година прави поне по една самостоятелна изложба. През цялото си творчество Иван Тричков осъществява 22 самостоятелни изложби, от които 8 във Враца, 1 в Перник, 1 в Кърджали и 12 в София.

1959: Умира в гр. София.

 

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.